De burger acht het een positieve ontwikkeling dat burgerraadpleging, als één van de methoden om de burger meer te betrekken bij de beslissingen, leeft in veel steden en gemeentes.

De meeste steden en gemeentes hebben daaraan dan ook, meestal nog op schaal, daadwerkelijk invulling gegeven.

Beantwoord onderstaande  vragen:ALGEMEENHet openbaar domein voorzien van meer vuilnisbakken met een Asbak ?

Vuilnisbakken met Asbak ?

View Results


De identiteit van de uitbaters aan hun zaak verplichten ?

Zichtbaarheid van eigenaars aan hun zaak verplichten ?

View Results


Straatverlichting van 23:00 tot 5:00 uur doven ?

Straatverlichting van 23:00 tot 5:00 uur doven ?

View Results


Inzetten op meer wijkfeesten in de wijken, om de mensen dichter bijeen te krijgen ?

Inzetten op meer wijkfeesten in de verschillende wijken ?

View Results


Hoogbouw op de Oosteroever toelaten ?

Hoogbouw op de Oosteroever toelaten ?

View Results


Anderstaligen moeten zelf instaan voor een tolk bij onze stadsdiensten ?

Tolk bij de stadsdiensten afschaffen ?

View Results


Belasting op zichtbare bedrijfsnaam voor handelaars aan hun zaak afschaffen?

Belasting op bedrijfsnaam voor handelaars aan hun zaak afschaffen ?

View Results


Plaatsen creëren waar jongeren zich kunnen ontplooien ?

Plaatsen creëren waar jongeren zich kunnen ontplooien ?

View Results


Het stadsbestuur moet meer inzetten op burgerparticipatie ? 

Meer burgerparticipatie ?

View Results


Wenst u terug groot huisvuilophaling, mits betaling ?

Huisvuilophaling, mits betaling.

View Results


Het containerpark op mariakerke heropenen ?

Vontainerpark op mariakerke heropenen ?

View ResultsDIERENWELZIJNIn 2007 werd het vogelopvangcentrum gebouwd met subsidies van de stad. Het gelijkheidsprincipe vraagt dan ook, dat de stad de zelfde regels toepast voor de nieuwbouw van het dierenasiel in Oostende ?

Nieuwebouw dierenasiel ?

View ResultsVEILIGHEIDIn het kader van “meer” blauw op straat, de politiepatrouilles verdubbelen ?

Politiepatrouilles verdubbelen ?

View Results


Wijkagenten moeten weer zichtbaar zijn in de wijk ?

Wijkagenten zichtbaar zijn in de wijk ?

View Results


Voelt U zich veilig in de stad ?

Uw veiligheidsgevoel ?

View Results


Alcoholverbod op speelpleinen ? 

Alcoholverbod op speelpleinen ?

View ResultsVERKEERSVEILIGHEIDIn de meeste Europese landen zijn de zebrapaden voorzien van oranje straatverlichting. Dit om de zichtbaarheid te vergroten. Oostende kan hier een voorbeeld rol innemen, en dit systeem toepassen ?  

Oranje straatverlichting aan zebrapaden ?

View Results


Op de Zeedijk voetgangers scheiden van fietsen, steps en gocarts ?

Zeedijk voetgangers scheiden van fietsen, steps en gocarts ?

View Results


Zone 30 km/u afschaffen, uitgenomen waar aangewezen ?

Zone 30 km/uur afschaffen ?

View Results


Ondervind U de fietsstraten als veilig ?

Fietsstraten zijn veilig ?

View Results


Zwakke van sterke weggebruikers Scheiden door gebruik van fietspaden ?

Zwakke van sterke weggebruikers Scheiden ?

View Results


Inzetten op digitale verkeersborden of dynamische verkeersborden ?

Digitale verkeersborden ?

View Results


Ondervind U de voetpaden in de binnenstad of wijken gebruiksvriendelijk voor minder mobiele mensen ?

Voetpaden in de binnenstad of wijken gebruiksvriendelijk ?

View Results


De deelsteps die je kan huren, moeten verdwijnen in het straadbeeld. In de plaats, moeten wij inzetten op deelfietsen met of zonder batterij?

De deelsteps vervangen door deelfietsen ?

View ResultsLOKALE VERKIEZINGEN 2024Indien U vandaag voor de lokale verkiezingen zou mogen gaan stemmen, welke partij zou uw stem krijgen ?

Lokale Verkiezingen 2024

View Results


In opdracht van PRO-Actief Oostende

HOME

Laat je STEM horen...