In aanloop naar de lokale verkiezingen 2024 starten wij de grootste peiling voor de gemeenteraadverkeizingen op 13 oktober 2024 in Oostende. Zoals de verkiezingen zelf, blijft uw stem anoniem en dus geheim. Iedereen die zijn stem wil uitbrengen, kan dit dus zonder bezorgdheid doen.

Burgemeester Bart Tommelein, vindt dat het tijd is dat de traditionele partijen Open VLD, CD&V en GROEN eens ernstig nadenken over het vormen van een kartel. De redenen zijn de versnippering van het partijlandschap, en het feit dat kiezers overal in dit land voor extreme of populistische partijen kiezen. ‘Ik ben en blijf liberaal’, zegt Tommelein nu. ‘Maar ik vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft, en of we als traditionele partijen niet beter opgaan in een groter geheel dat de belangen van de mensen vooropstelt.’

Bart Tommelein ziet in Oostende een formule van GROEN, N-VA en CD&V wel ziet zitten. “Ik zou met deze bestuursploeg graag nog een legislatuur verder willen werken”. De voorzitter van PRO-actief Oostende vind dit niet democratisch.

“Je beroofd zonder enige twijfels de Oostendenaars van hun keuzerecht. De keuze is fundamenteel in de politiek en democratische landschap. 27 mei 2023 zal GROEN Oostende in een fractievergadering de beslissing nemen al dan niet zij in een kartel stappen. GROEN in Oostende dreigt uiteen te vallen, want nu reeds kondigen tal van leden hun overstap naar ons aan”. Aldus: Wyffels René

Er hangen aan een kartel ook gevaren vast. Ondermeer dat de zwakste partij in een kartel de anderen partijen mee in de afrond trekken. Dit cenario is niet onrealistisch, waardoor dan het vormen van een coalitie bijna onmogelijk is. Dan komt Oostende plots in de onbestuurbaarheid terecht.

Wij stellen aldus de vraag:

Indien het mogen lokale verkieingen zouden zijn, wie zou uw STEM krijgen?


Lokale Verkiezingen 2024

View Results

 

Laat je STEM horen...